Loondoorbetaling bij ziekte

Bent u als werknemer ziek? Dan betaalt uw werkgever 2 jaar lang - een deel - van uw salaris door. Dit is verplicht bij tijdelijke en vaste dienstverbanden. Bent u 2 keer ziek en tussendoor minder dan 4 weken aan het werk? Dan tellen de ziekteperiodes bij elkaar op.

De plicht om uw loon door te betalen stopt als:

  • u beter bent. Vindt uw werkgever dat u weer kunt werken, en u vindt dat niet? Dan kunt u om een oordeel vragen bij UWV
  • u langer dan 104 weken ziek bent. U kunt dan een WIA-uitkering aanvragen

Salaris gedurende 2 jaar

  • De meeste zieke werknemers krijgen het eerste jaar 100% van hun salaris. Het 2e jaar 70%
  • Over de 2 jaar samen mag uw werkgever maximaal 170% van uw laatstverdiende loon doorbetalen

De CAO geeft hier meer informatie over. Heeft u geen CAO? Vraag dan aan uw werkgever wat de regels zijn.

Na 2 jaar doorbetalen

  • Soms betaalt een werkgever ook na 2 jaar het loon door. Bijvoorbeeld als u deels werkt en waarschijnlijk weer helemaal herstelt. U hoeft dan geen WIA-uitkering aan te vragen
  • Soms móét een werkgever het loon langer doorbetalen. Dat gebeurt als UWV vindt dat uw werkgever niet genoeg heeft gedaan om u te laten terugkeren naar werk na uw ziekte (re-integratie)

Geen werkgever

Heeft u geen werkgever (meer)? Bijvoorbeeld omdat u werkloos bent? Omdat u als uitzendkracht heeft gewerkt? Of omdat uw contract afliep terwijl u ziek was? Dan kunt u bij ziekte een uitkering aanvragen op basis van de Ziektewet.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Loondoorbetaling bij ziekte'

Alle veelgestelde vragen