Logeeropvang voor jeugd

Geeft u veel zorg en aandacht aan uw kind met een beperking? En heeft u - of de rest van uw gezin - soms rust nodig? Dan is logeeropvang misschien een oplossing.

  • In een logeerhuis logeren kinderen een paar dagen. De kinderen hebben gedragsproblemen, een ziekte of een beperking.
  • Hulpverleners nemen een tijdje de zorg van uw kind over. Bijvoorbeeld 2 dagen per week. Of tijdens uw vakantie.
  • Uw kind kan tijdelijk logeren in de instelling, krijgt eten en drinken en kan algemene voorzieningen gebruiken zoals een verstelbaar bed of een tillift.
  • Logeeropvang is meestal in het weekend, maar soms ook door de week of in vakanties.

Hulp

  • Er zijn logeerhuizen voor jongeren met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking. Zoals instellingen voor gehandicaptenzorg die ook logeeropvang bieden.
  • Er zijn logeerhuizen voor kinderen met ADHD en/of autisme. Er is een duidelijke structuur, vaste regels en een vast dagprogramma.

Vergoeding

  • Logeeropvang voor jeugd valt onder de Jeugdwet. U kunt voor jeugdhulp bij uw gemeente terecht. 
  • Heeft uw kind een ernstige lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en krijgt uw kind Wlz-zorg thuis? Dan krijgt u logeeropvang uit de Wet langdurige zorg vergoed. 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Logeeropvang voor jeugd'

Alle veelgestelde vragen