Zorgboerderij

Een zorgboerderij is een instelling voor dagbesteding voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. U kunt er bijvoorbeeld dieren verzorgen. En werken in een groentetuin of bloementuin. Een zorgboerderij is er voor:

 • mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking
 • mensen met psychiatrische problemen, dementie of autisme
 • ouderen
 • jongeren met leerproblemen
 • mensen met een burn-out (overspannen)

Bij sommige zorgboerderijen kan iedereen terecht.

Regelen

 • U kunt zich bij uw gemeente aanmelden voor Wmo-ondersteuning.
 • Dagbesteding of verblijf op een zorgboerderij kan ook onderdeel zijn van zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt Wlz-zorg aanvragen als u - of uw kind - 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft.
 • Is werken op een zorgboerderij een training om terug te keren naar werk (re-integratie)? Dan kunt u bij UWV terecht.

Keurmerken

Federatie Landbouw en Zorg heeft een keurmerk ontwikkeld voor zorgboerderijen. Het keurmerk heet 'Kwaliteit laat je zien'.

 • Op Landbouwzorg.nl leest u meer over het keurmerk.
 • Op Hkz leest u meer over het keurmerk van Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector.

Meer weten?

 • Lees meer over zorgboerderijen op Zorgboeren.nl (aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg)
 • Bekijk een overzicht van zorgboerderijen met beoordelingen van cliënten op Beterbijdeboer.nl
 • Vind zorgboerderijen met een kwaliteitskeurmerk op Ikwilloeigoeiezorg.nl

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen