Zorg door vrijwilliger

Een vrijwilliger kan u af en toe helpen en ondersteuning geven. Bijvoorbeeld als professionele thuiszorg niet kan of niet genoeg is. Ook in verzorgingshuizen en verpleeghuizen helpen vaak vrijwilligers.

  • Een vrijwilliger geeft praktische hulp en steun. Bijvoorbeeld oppassen op een kind met een chronische ziekte. Of toezicht houden op een oudere met dementie zodat een mantelzorger even rust heeft.
  • U kunt een vrijwilliger ook vragen om te helpen bij persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld bij het opstaan en aankleden. Een vrijwilliger kan u bij alle zorgtaken helpen.
  • U moet zich prettig voelen bij een vrijwilliger. Ook uw familie en de vrijwilliger zelf moeten zich goed voelen bij de samenwerking.

Verschil vrijwilliger en mantelzorger

  • Een vrijwilliger bepaalt zelf of hij of zij wil helpen.
  • Een mantelzorger helpt vaak vanwege de persoonlijke relatie met iemand. Bijvoorbeeld omdat een familielid of naaste direct hulp nodig heeft.

Medische zorg

  • Professionele zorgverleners houden zich aan wettelijke regels voor medische handelingen.
  • Actiz - de organisatie van zorgondernemers - raadt ook vrijwilligers aan zich hieraan te houden. Dat betekent dat een vrijwilliger genoeg moet weten van medische zorg. En zich moet houden aan de aanwijzingen van een arts.
  • Een vrijwilliger die werkt voor een zorginstelling, mag niet het werk van een professionele zorgverlener uitvoeren. Een vrijwilliger kan alleen taken uitvoeren waar de organisatie niet voor betaalt.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen