Wijkverpleging

Wilt u thuis medische zorg krijgen? Of hulp bij het aankleden of wassen? Dan is wijkverpleging misschien iets voor u.

  • Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis.
  • U krijgt wijkverpleging als u een chronische ziekte, lichamelijke beperking of psychische stoornis heeft.

Hulp

Een wijkverpleegkundige helpt u bijvoorbeeld bij het opstaan en douchen. Of bij het geven van injecties. Een wijkverpleegkundige geeft u ook medische zorg, als dat nodig is. Bijvoorbeeld het verzorgen van een wond.

Een wijkverpleegkundige geeft ook:

Andere vormen van verpleging en verzorging

  • Heeft u thuis specialistische zorg nodig van een verpleegkundige? Dan heeft u misschien recht op medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT). MSVT valt niet onder wijkverpleging.
  • Heeft u - of uw kind - psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking? En wilt u persoonlijke verzorging? Vraag dan uw gemeente om begeleiding vanuit de (Wmo-ondersteuning). 

Regelen

Vergoeding

  • Uw zorgverzekeraar vergoedt uw kosten voor wijkverpleging. U betaalt geen eigen risico. 
  • Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf wijkverpleging inkopen.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen