Verpleeghuis

Heeft u door een ernstige ziekte of zware beperking veel zorg nodig (intensieve zorg)? Dan is een verpleeghuis mogelijk geschikt voor u.

 • In een verpleeghuis krijgt u veel zorg en medische behandelingen.
 • U regelt er hulp van verpleegkundigen die 24 uur per dag in de buurt zijn.

U kunt ook tijdelijk in een verpleeghuis wonen. Bijvoorbeeld als u:

 • een zware medische behandeling nodig heeft door ernstige lichamelijke beperkingen
 • veel zorg nodig heeft door een chronische ziekte zoals MS, hersenletsel of dementie
 • veel verzorging en/of verpleging nodig heeft na een ziekenhuisopname
 • moet herstellen en genezen - revalideren - na een ongeluk, grote operatie of beroerte (dit heet eerstelijns verblijf)

In sommige verpleeghuizen wonen alleen bepaalde groepen cliënten, bijvoorbeeld mensen met dementie.

Opname regelen

U bepaalt eerst of u in een ‘normaal’ of ‘privé’ verpleeghuis wilt wonen.

 • Een privé verpleeghuis geeft vaak zorg aan een kleinere groep. U heeft hiervoor geen indicatie nodig.
 • U heeft een indicatie voor de Wet langdurige zorg nodig om te wonen in een ‘normaal’ verpleeghuis.

Kosten

Normaal verpleeghuis

 • De overheid betaalt de meeste kosten van uw verblijf in een normaal verpleeghuis.
 • U betaalt wel een eigen bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.

Privé verpleeghuis

 • U betaalt zelf de kosten van een privé verpleeghuis. De zorg betaalt u mogelijk met een persoonsgebonden budget (pgb). U ontvangt een pgb via:
  - uw zorgverzekering voor wijkverpleging
  - de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor begeleiding in het dagelijks leven
  - de Wet langdurige zorg (Wlz) voor intensieve zorg

Vraag aan het verpleeghuis wat de mogelijkheden zijn. 

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen