Studiefinanciering bij ziekte of handicap

Kunt u door uw ziekte of beperking niet binnen 4 jaar afstuderen? Dan heeft u misschien recht op 1 jaar extra studiefinanciering.

1 jaar extra studiefinanciering aanvragen

  • U kunt 1 jaar extra studiefinanciering aanvragen via de studiedecaan.
  • Praat op tijd met uw decaan. Vertel hem of haar dat u uw studie niet binnen 4 jaar kunt afmaken door uw ziekte of beperking (studievertraging).

U moet de aanvraag voor 1 extra jaar vanwege studievertraging indienen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U heeft dan 2 verklaringen nodig:

Wajong

Heeft u een Wajong uitkering? Dan geldt voor u een uitzondering. U kunt zonder tussenkomst van een studentendecaan of studiebegeleider de voorziening prestatiebeurs bij Wajong aanvragen.

Extra geld

Kunt u door uw beperking of ziekte niet werken naast uw studie? Dan krijgt u misschien een individuele studietoeslag van uw gemeente. Vraag uw gemeente naar de voorwaarden.

Prestatiebeurs

Een prestatiebeurs is een voorlopige lening. DUO maakt van uw prestatiebeurs een gift als u binnen 10 jaar uw diploma haalt. Dit heet de diplomatermijn.

  • Lukt het door een ziekte of beperking niet om uw diploma te halen binnen 10 jaar? Dan kunt u misschien uitstel krijgen: maximaal 5 extra jaren.
  • Vraag uw studentendecaan om advies en informatie.

Afstudeerfonds

  • Krijgt u geen prestatiebeurs meer van DUO? Dan kunt u uw studie mogelijk betalen via het afstudeerfonds - of profileringsfonds- van uw universiteit of hogeschool.
  • Vraag uw studentendecaan om advies en informatie.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties