Samen eten

Samen eten is soms een oplossing als u niet zelf voor uw maaltijd kunt zorgen. Of als u niet alleen wilt eten.

  • U kunt afspreken met familieleden, vrienden of andere mensen in uw omgeving.
  • U kunt meedoen met een eetclub of maaltijdproject.

In uw buurt zijn misschien mogelijkheden om samen met anderen te eten. Bijvoorbeeld:

  • in een wijkgebouw, buurthuis of ontmoetingscentrum
  • aan een ‘aanschuiftafel’ in een eetcafé
  • met bewoners van een verzorgingshuis, serviceflat of woonzorgcentrum

Regelen

  • Vindt u het lastig om zelf hulp te vragen aan mensen in uw omgeving? Vraag dan om advies bij een wijkcentrum of het Wmo-loket van uw gemeente.
  • Misschien is de Eigen Kracht Centrale iets voor u. Dat is hulp om uw familieleden en bekenden bij elkaar te brengen. Samen bekijkt u dan wat nodig is en wie wat wil doen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen