Participatiewet

Kunt u moeilijk werk vinden vanwege een ziekte of beperking? Dan kunt u mogelijk via de Participatiewet aan het werk komen. De Participatiewet is er voor mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken.

 • Uw gemeente begeleidt u, zodat u sneller en gemakkelijker een baan vindt.
 • Krijgt u een uitkering van UWV? Dan begeleidt UWV.

Mogelijk werk

 • Uw gemeente of UWV helpt u bij het vinden van een 'gewone' baan.
 • Uw gemeente kan ook dagbesteding of vrijwilligerswerk regelen.
 • Andere mogelijkheden zijn: extra banen voor mensen met een beperking of 'beschut werk'.

Beschut werk betekent dat u alleen in een aangepaste werkomgeving kunt werken. Uw gemeente regelt dit.

Banenafspraak werkgevers

De overheid zorgt bij werkgevers voor extra banen voor mensen met een beperking. Dit heet een 'banenafspraak'. U heeft recht op zo'n baan als u:

 • een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking heeft
 • geen wettelijk minimumloon kunt verdienen

Ondersteuning

Uw gemeente bepaalt welke ondersteuning u krijgt. Bijvoorbeeld:

Heeft u een uitkering van UWV? Dan regelt UWV een jobcoach voor u.

Participatiewet en Wajong-uitkering

De Wajong is sinds 1 januari 2015 bijna helemaal vervangen door de Participatiewet. U krijgt nog een Wajong uitkering als u:

 • op jonge leeftijd een ziekte of beperking kreeg waardoor u nooit meer kunt werken

Wat gebeurt er als u al een Wajong-uitkering krijgt?

 • U behoudt uw uitkering als u blijft voldoen aan de voorwaarden van uw Wajong.
 • UWV bekijkt tot 2018 alle dossiers van mensen met Wajong: om opnieuw vast te stellen of u - deels - kunt werken. Mogelijk nodigt UWV u uit voor een gesprek.
 • Kunt u volgens UWV werken, maar vindt u geen werk? Dan behoudt u uw Wajong-uitkering. Vanaf 2018 kan die uitkering iets lager worden: 70% van het minimumloon. Nu is dat 75%.

Participatiewet en sociale werkvoorziening

Sinds 1 januari 2015 zijn er geen nieuwe plekken meer in de sociale werkvoorziening.

 • Werkt u al in de sociale werkvoorziening? Dan behoudt u de rechten en plichten.
 • Staat u op de wachtlijst voor een wsw-plek? Dan helpt de gemeente u om werk te vinden. Bijvoorbeeld bij een ‘normale’ werkgever (met extra hulp). Of een beschutte baan.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties