Mantelzorg

Verzorgt u regelmatig vrijwillig een familielid, vriend of buurman met een ziekte of beperking? En kan hij of zij daardoor thuis blijven wonen? Dan bent u een 'mantelzorger'. Mantelzorg bestaat uit:

  • begeleiding
  • toezicht en gezelschap houden
  • hulp bij dagelijkse activiteiten zoals het huishouden en de administratie
  • persoonlijke verzorging, zoals douchen en aankleden

Verschil 'gebruikelijke zorg'

  • Mantelzorg is langdurig en intensief. Het is anders dan gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is bijvoorbeeld de zorg van ouders voor een - gezond - kind. Of zorg voor iemand die korte tijd hulp nodig heeft.
  • Dankzij een mantelzorger is minder - of zelfs geen - thuiszorg nodig.

Combinatie werk en mantelzorg

Moet u uw werk combineren met de zorg voor een ander? Dan bestaan er verschillende verlofregelingen: kortdurend of langdurend verlof. Bekijk ook het artikel over zorgverlof.  Bespreek met uw werkgever wat wel en niet mogelijk is.

U kunt de zorg ook tijdelijk of gedeeltelijk uitbesteden. Dit heet respijtzorg.

Vergoeding

  • Er bestaan allerlei vergoedingen voor mantelzorgers. Bijvoorbeeld extra kinderbijslag, mantelzorgwaardering of vergoedingen uit de zorgverzekering. Kijk op het overzicht van mogelijke vergoedingen.
  • Heeft uw familielid, vriend of buurman een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan wordt mantelzorg soms betaald uit een pgb.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties