Kindgebonden budget

Krijgt u kinderbijslag en heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien ook recht op een kindgebonden budget. Dit bedrag krijgt u voor de verzorging en opvoeding van uw kind(eren).

  • De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van uw inkomen, spaargeld of vermogen, de leeftijd van uw kind(eren) en het aantal kinderen.
  • De Belastingdienst betaalt het bedrag elke maand uit.
  • Op Belastingdienst.nl kunt u een proefberekening maken van de hoogte van het kindgebonden budget. 

Aanvragen

U hoeft het kindgebonden budget niet zelf aan te vragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft aan de Belastingdienst door dat u kinderbijslag krijgt. De Belastingdienst beslist daarna of u een kindgebonden budget krijgt.

Meer weten?

  • Ga naar het Nibud  voor meer uitleg over het kindgebonden budget

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Kindgebonden budget'

Alle veelgestelde vragen