Kinderdagcentrum

Heeft uw kind extra begeleiding en zorg nodig? Bijvoorbeeld omdat uw kind zich minder snel ontwikkelt als andere kinderen? Of door een verstandelijke beperking? Dan biedt een kinderdagcentrum (KDC) hulp.

 • Een KDC is er voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Soms ook al voor nog jongere kinderen.
 • Uw kind kan er doorstromen naar (speciaal) onderwijs.
 • Uw kind leert er dingen zelfstandig te doen. Bijvoorbeeld aankleden, zelf eten en naar de wc gaan.
 • Uw kind leert hoe hij zich kan uiten, bijvoorbeeld aangeven dat hij iets wil

Hulp

In een KDC krijgt uw kind dagbehandeling, dagbesteding en persoonlijke begeleiding. Bijvoorbeeld van een:

 • orthopedagoog
 • logopedist
 • creatief therapeut

Deze hulpverleners helpen bij de ontwikkeling van uw kind. Verpleegkundige hulp is er voor eventuele medische zorg. Zelf ontvangt u ook hulp:

 • U kunt vragen stellen over de opvoeding.
 • Begeleiders helpen u  als u thuis hulpmiddelen of aanpassingen nodig heeft.
 • U kunt bijeenkomsten voor ouders bezoeken.

Regelen

 • Uw gemeente vergoedt vaak de zorgkosten op basis van de Jeugdwet. Meer informatie hierover leest u op Toegang tot jeugdhulp
 • Heeft uw kind een ernstige verstandelijke beperking en blijvend veel zorg nodig? Bijvoorbeeld de hele tijd toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de buurt? Vraag dan een indicatie aan voor Wlz-zorg

Vergoeding

Het kinderdagcentrum kan een (kleine) vrijwillige bijdrage vragen voor extra diensten tijdens de opvang. 

Meer weten?

 • Op MEE leest u meer over meedoen in de samenleving met een beperking. MEE helpt u met een aanvraag voor de zorg

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Kinderdagcentrum'

Alle veelgestelde vragen