Kinderbijslag voor kind met intensieve zorg

Heeft uw thuiswonende kind heel veel zorg nodig? Dan kunt u 2 keer kinderbijslag aanvragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt deze dubbele kinderbijslag uit.
U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
  • uw kind woont bij u thuis
  • uw kind heeft heel veel (intensieve) zorg nodig
  • uw kind ontvangt een positief advies van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Positief CIZ-advies

  • Het CIZ beoordeelt hoeveel zorg uw kind nodig heeft.
  • Bij een positief advies krijgt u 2 keer kinderbijslag. Is het advies negatief? Dan behoudt u 1 keer kinderbijslag.
  • Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft het advies aan de SVB.

Opstellen advies

Aanvragen

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

[img=180297Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Kinderbijslag voor kind met intensieve zorg'

Alle veelgestelde vragen