Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is begeleiding voor jongeren die een proces verbaal hebben gehad van de politie. Of van de leerplichtambtenaar. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar.

 • Jongeren krijgen een persoonlijk begeleidingsplan om nieuwe fouten te voorkomen. 
 • Begeleiding is bijvoorbeeld:
  - een GGZ-behandeling
  - training
  - begeleiding van een jongerencoach

Begeleiding verplichten

 • Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering verplichten.
 • Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er voldoende instellingen zijn die jeugdreclassering uitvoeren.
 • De gemeente weet wel dát uw kind is veroordeeld. Maar niet wát uw kind heeft gedaan.
 • De gemeente weet de naam van uw kind en hoe lang de begeleiding door de jeugdreclassering duurt. 
 • Alleen gecertificeerde instellingen mogen jeugdreclassering uitvoeren.

Kind wordt 18 jaar

Wordt uw kind 18 jaar en loopt de jeugdreclassering nog? Dan kan de jeugdreclassering de begeleiding blijven uitvoeren tot de einddatum van de reclassering. Of de begeleiding overdragen aan de volwassenen-reclassering.

 • Vraag de jeugdreclasseerder van uw kind om meer informatie.
 • Jongeren tussen de 18 en 23 jaar kunnen ook jeugdreclassering opgelegd krijgen. Ook dan is de gemeente verantwoordelijk voor de juiste begeleiding.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Jeugdreclassering'

Alle veelgestelde vragen