Gecertificeerde instelling jeugd

Uw kind krijgt jeugdbescherming - kinderbescherming - als hij of zij thuis geen veilige omgeving heeft. Een gecertificeerde instelling voert maatregelen van kinderbescherming uit.

Overheid bepaalt welke instellingen maatregelen mogen nemen

Jeugdbescherming is een ingrijpende gebeurtenis voor uw kind. De overheid stelt daarom extra eisen aan de uitvoerende instellingen.

  • Alle instellingen die jeugdbescherming uitvoeren, voldoen aan een aantal eisen. Bijvoorbeeld over de manier waarop een gezinsvoogd werkt.
  • Instellingen die voldoen aan de eisen, krijgen een certificaat. Dit zijn 'gecertificeerde instellingen'.
  • Ook instellingen die jeugdreclassering uitvoeren, moeten een certificaat hebben.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen