Jeugdhulp bij complexe problemen

Zorgt uw kind voor ernstige problemen en heeft uw kind ook een psychische stoornis? Jeugdhulp voor kinderen met  complexe problemen kan dan helpen. Jeugdhulp bestaat bijvoorbeeld uit:

 • begeleiding en dagbesteding
 • gespecialiseerde behandeling
 • psychische hulp
 • opname in een zorginstelling

Begeleiding en dagbesteding

Bij begeleiding en dagbesteding krijgt uw kind hulp in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld over wat uw kind allemaal moet doen op een dag. En hoe uw kind een dag goed kan indelen. Bij dagbesteding kiezen u en uw kind uit verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld:

 • in een (dag)activiteitencentrum
 • een zorgboerderij
 • een GGZ-instelling
 • een instelling voor verstandelijk gehandicapten
 • of op een andere plek

Gespecialiseerde behandeling

Wilt u zorgen dat uw kind nieuwe vaardigheden aanleert? Zoek dan voor uw kind de juiste behandeling via jeugdhulp. U kunt kiezen uit de volgende vormen van hulp:

Bij sommige organisaties krijgt uw kind een combinatie van behandeling, begeleiding en dagbesteding.

Psychische hulp

Opname

Soms is het nodig dat uw kind - tijdelijk - ergens anders gaat wonen. Dan is een opname in een zorginstelling mogelijk. Bijvoorbeeld in een:

Vraag uw huisarts of een jeugdpsychiater om advies.

Regelen

 • Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan valt de jeugdhulp onder de Jeugdwet. De gemeente regelt de toegang tot jeugdhulp. Ook de huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan u doorverwijzen naar jeugdhulp. 
 • Heeft uw kind altijd 24 uur per dag toezicht nodig of een zorgverlener in de buurt? Vraag dan een indicatie voor Wlz-zorg aan bij het CIZ.

Reiskosten

Misschien krijgt u van uw zorgverzekeraar een vergoeding voor de reiskosten. De zorgaanbieder regelt in dat geval het ophalen en thuisbrengen van uw kind.

 • De indicatie door uw gemeente of het CIZ bepaalt of uw kind dit nodig heeft.

Meer weten?

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Jeugdhulp bij complexe problemen'

Alle veelgestelde vragen