Jeugdhulp bij autisme

Heeft uw kind autisme en zoekt u begeleiding of hulp voor uw kind? Dan kunt u terecht bij Jeugdhulp. Jeugdhulp voor kinderen met autisme bestaat bijvoorbeeld uit:

  • voorlichting
  • therapie en behandeling
  • ondersteuning van het gezin
  • psycho-educatie: uitleg over autisme en de gevolgen ervan in het dagelijks leven

Hulp

De volgende therapieën en trainingen zijn misschien geschikt voor kinderen met autisme: 

Hulp gezin

Een gezin met een kind met een autisme heeft soms extra hulp nodig. Bijvoorbeeld:

Begeleiding of hulp Regelen

  • Het jeugdteam of sociale wijkteam van uw gemeente kan u helpen.
  • De gemeente bespreekt uw probleem. Eventueel met u en uw kind. En bekijkt daarna welke hulp mogelijk is.
  • Voor psychische behandeling en/of medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts. Of bij de jeugdpsychiater.
  • Op Toegang tot jeugdhulp leest u meer over verschillende vormen van hulp.

Uit huis gaan

Wil uw kind uit huis? Maar heeft uw kind nog veel begeleiding nodig? Dan zijn de volgende vormen van begeleid wonen misschien geschikt:

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Jeugdhulp bij autisme'

Alle veelgestelde vragen