Intensieve kindzorg (IKZ)

Heeft uw kind vanwege een ernstige lichamelijke beperking de hele tijd toezicht nodig? Of zorg in de buurt? Dan heeft uw kind misschien recht op Intensieve Kindzorg (IKZ): een combinatie van bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

  • Uw kind krijgt thuis, in een kinderhospice of in een medisch kinderdagverblijf Intensieve Kindzorg (IKZ).
  • Ook kinderen die palliatief terminale zorg krijgen, ontvangen Intensieve Kindzorg.

Hulp

Uw kind kan intensieve kindzorg krijgen bij:

  • beademing: hulp bij een trachea canule (ademen door een buisje) en/of zuurstof toedienen
  • specialistische handelingen bij verschillende vormen van epilepsie (ook kinderen die moeilijk instelbaar zijn met medicijnen)
  • monitorbewaking
  • infuustherapie of het toedienen van medicijnen via een infuus
  • nierdialyse
  • wondverzorging of stomazorg

Intensieve kindzorg is ook voor kinderen met een chronische aandoening. En als een kind een beperkte levensverwachting heeft en palliatief terminale zorg krijgt.

Palliatief terminale zorg (ptz) voor kinderen is ook intensieve kindzorg.

Waar krijgt uw kind zorg?

Uw kind kan thuis, op school, in een hospice voor kinderen of in een medisch kinderdagverblijf de intensieve zorg krijgen.

Vergoeding

Verstandelijke of zintuiglijke beperking en intensieve zorg

Heeft uw kind met een behoefte aan Intensieve Kindzorg ook een verstandelijke beperking? Dan valt deze zorg tot het vijfde levensjaar meestal onder de zorgverzekering. Tot het vijfde jaar ligt het accent van de zorg voor deze kinderen meestal op medische zorg.

Vanaf het vijfde jaar verschuift het accent vaak van medische zorg naar gehandicaptenzorg. Voldoet uw kind aan de toegangseisen van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor zorg uit de Wlz. Vraag een indicatie aan bij het CIZ.

 

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Intensieve kindzorg (IKZ)'

Alle veelgestelde vragen