Integrale vroeghulp

U maakt zich zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Is uw kind jonger dan 8 jaar? Dan kunt u terecht bij verschillende organisaties voor 'integrale vroeghulp'. In het netwerk zitten verschillende deskundigen. Deze deskundigen kijken allemaal vanuit hun eigen vakgebied naar uw kind.

Hoe werkt integrale vroeghulp?

Bij integrale vroeghulp speelt een casemanager een centrale rol. Deze persoon komt bij u thuis en verzamelt zoveel mogelijk informatie over uw kind en uw gezinssituatie. Dit bespreekt hij met een team van deskundigen. Denk hierbij aan een arts, een gedragswetenschapper en een maatschappelijk werker. Meestal kunt u zelf ook bij deze bespreking zijn. Er is veel tijd en aandacht voor u, voor uw kind en uw situatie. Hierdoor ontstaat er een volledig beeld van wat uw kind nodig heeft.

Het team maakt samen met u een plan van aanpak. In dit plan staat bijvoorbeeld wie uw kind kan helpen bij zijn ontwikkeling. Uw casemanager regelt hierbij alle hulp voor u.

Hoe regelt u integrale vroeghulp?

Het voordeel van integrale vroeghulp is dat u niet meer langs verschillende instanties hoeft. MEE organiseert het netwerk van integrale vroeghulp. U kunt Integrale Vroeghulp vinden door heel Nederland. Waarschijnlijk ook in uw regio.

Kosten

U hoeft niet te betalen voor integrale vroeghulp. U heeft ook geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Zie ook

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Veelgestelde vragen over 'Integrale vroeghulp'

Alle veelgestelde vragen