Hulpmiddelen voor medische behandeling thuis

Bij sommige chronische ziekten zijn dagelijkse controles of medische behandelingen nodig. Bijvoorbeeld bij diabetes, nierziekten, bloedstollingsziekten of bij huidproblemen (zoals doorligplekken). Dankzij medische hulpmiddelen kunnen veel patiënten zelf (een deel van) die controles en behandelingen uitvoeren.

Fysieke hulpmiddelen

Er zijn vele soorten hulpmiddelen voor medische zorg thuis. Enkele voorbeelden zijn:

  • Hulpmiddelen om medicijnen toe te dienen (infuuspompen, injectiespuiten).
  • Diabeteshulpmiddelen, zoals bloedafnameapparatuur en een bloedglucosetestmeter.
  • Apparatuur voor thuisdialyse voor mensen met een nierziekte. Dat kan gaan om hemodialyse of om peritoneaal dialyse.
  • Meetapparatuur om de stollingstijden van het bloed te meten. Deze metingen kunnen ook bij de Trombosedienst plaatsvinden. Mensen die langere tijd ziek zijn of die door hun werk niet naar de Trombosedienst kunnen, komen in aanmerking voor meetapparatuur thuis.
  • Hulpmiddelen voor beademing.
  • Hulpmiddelen om drukplekken te voorkomen.

E-health

E-health is gezondheidszorg via internet. Bijvoorbeeld een consult bij uw huisarts via e-mail, of contact met de thuiszorg via een beeldverbinding. De komende jaren zal steeds meer gebruik worden gemaakt van eHealth toepassingen.

Vergoeding van hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor medische verzorging thuis worden over het algemeen vergoed via het basispakket van de zorgverzekering. In uw verzekeringspolis staat welke voorwaarden gelden, wat u vergoed krijgt en hoe u het beste een hulpmiddel kunt aanvragen. U vindt daar ook informatie over vervanging, wijziging of reparatie van een hulpmiddel en over het aantal hulpmiddelen dat u in een bepaalde periode kunt krijgen.

Zelf hulpmiddelen kopen

Wilt u zelf een hulpmiddel aanschaffen en de kosten declareren bij uw zorgverzekeraar? Vraag dan eerst toestemming aan uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vraagt meestal eerst om advies bij de arts die u behandelt.

Het hangt af van de polisvoorwaarden of u een vergoeding krijgt, en hoe hoog die dan is. Misschien krijgt u alleen een deel van de kosten vergoed of moet u een eigen bijdrage betalen. Het is dan verstandig om na te vragen of u het hulpmiddelen wel helemaal vergoed krijgt als de zorgverzekeraar het verstrekt.

Meer weten?

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Hulpmiddelen voor medische behandeling thuis'

Alle veelgestelde vragen