Hulp voor kinderen die geweld meemaken

Geweld tussen ouders is erg voor ouders én kinderen. Is een kind getuige van huiselijk geweld? Dan is dat ook een vorm van kindermishandeling.

Jeugdhulp

Het is belangrijk dat huiselijk geweld stopt. En het kind in een veilige situatie kan leven. Daarna probeert jeugdhulp het kind te helpen om nare ervaringen te verwerken. Voorbeelden van hulp door jeugdhulp zijn:

 • Hulp voor ouders bij het opvoeden.
 • Psycho-educatie voor het kind. Dit betekent uitleg over de thuissituatie. Zodat het kind beter begrijpt wat er aan de hand is.
 • Een veiligheidsplan. Hiermee leren kinderen wat ze kunnen doen als er een dreigende situatie is.
 • Praten over het huiselijk geweld. Dit voorkomt geheimen bij een kind. 
 • Het kind leren omgaan met boosheid en andere emoties.
 • Groepstherapie voor kinderen. Zo leren ze andere kinderen kennen die hetzelfde hebben meegemaakt. 
 • Het vergroten van het sociale netwerk van het kind buiten het gezin.
 • Het kind uitleggen waar hulp is bij problemen. En duidelijk maken dat de dader straf krijgt voor zijn of haar daden. 

Jeugdhulp bij posttraumatische stressstoornis

Soms zien kinderen heel vaak geweld tussen ouders. Kinderen kunnen dan een ernstig beschadiging oplopen en een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. Bij een posttraumatische stressstoornis komen nare ervaringen steeds terug. Bijvoorbeeld in gedachten. Of in dromen. Hulp bestaat dan uit:

 • Gesprekken over de ervaringen van het kind.
 • Cognitieve gedragstherapie. Bij deze therapie onderzoekt een hulpverlener wat een  kind denkt en hoe een kind denkt. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als het kind denkt dat hij of zij zelf schuldig is aan het geweld.
 • Therapie met behulp van spellen. 
 • Therapie met het gezin. Dit kan alleen als de ouder zelf geen dader is. De ouder moet ook genoeg steun kunnen geven.

 

Dader uit huis

Is de situatie thuis niet veilig? Dan moet de dader uit het huis gaan en niet het kind. De dader kan uit huis worden gezet op basis van de Wet tijdelijk huisverbod.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Hulp voor kinderen die geweld meemaken'

Alle veelgestelde vragen