Hulp bij persoonlijke zorg voor jeugd

Soms heeft uw kind met een beperking of aandoening hulp nodig bij de persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij tandenpoetsen, wassen en aankleden. Of hulp bij eten en drinken en het gebruik van medicijnen.

  • Geeft u deze hulp zelf? Dan bent u een mantelzorger.
  • Professionele zorg krijgt uw kind bijvoorbeeld van de thuiszorg

Regelen

  • Hulp bij de verzorging van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt meestal onder de Jeugdwet. Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Vraag uw gemeente om meer informatie over toegang tot jeugdhulp
  • Is uw kind 18 jaar? Dan valt hulp bij de verzorging onder wijkverpleging

Uitzonderingen

  • Heeft uw kind ernstige lichamelijke beperkingen en veel persoonlijke zorg nodig? Dan krijgt uw kind misschien een doorverwijzing voor intensieve kindzorg. Uw zorgverzekeraar vergoedt intensieve zorg voor uw kind.
  • Heeft uw kind een verstandelijke of zintuiglijke beperking en veel persoonlijke zorg nodig? Dan krijgt uw kind mogelijk zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Hulp bij persoonlijke zorg voor jeugd'

Alle veelgestelde vragen