Hulp bij de schoolkeuze

Heeft uw kind extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld door een beperking of leerprobleem? En zoekt u de juiste school voor uw kind? Dan kunt u kiezen uit:

 • Gewone scholen of (basis)onderwijs. Een kind met een beperking of leerprobleem kan naar een gewone school. Misschien met extra ondersteuning. Dit heet passend onderwijs.
 • Speciaal basisonderwijs. Speciaal onderwijs heeft meer aandacht voor een kind met een beperking, stoornis of chronisch ziekte.
 • Voortgezet speciaal onderwijs. Vanaf het 12e jaar gaat uw kind van speciaal basisonderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs.
 • Speciaal onderwijs. Uw kind kan bij bepaalde beperkingen en problemen terecht bij speciaal onderwijs. Er zijn 4 verschillende clusters voor:
  - kinderen met een stoornis of gedragsprobleem
  - kinderen met een verstandelijke beperking
  - kinderen die blind zijn
  - slechthorende kinderen

Hulp

Verschillende organisaties helpen u bij het kiezen van een school:

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Veelgestelde vragen over 'Hulp bij de schoolkeuze'

Alle veelgestelde vragen