Gezinshuis bij opvoedingsproblemen

Kan een kind niet meer thuis wonen? Bijvoorbeeld vanwege gedragsproblemen. Of problemen met de opvoeding? Dan kan een kind terecht in een gezinshuis.

  • In een gezinshuis wonen kinderen tot 18 jaar die uit huis zijn geplaatst.
  • Het gezinshuis staat vaak in een gewone wijk. De kinderen wonen er samen met 2 gezinshuisouders.
  • De gezinshuisouders zorgen 24 uur per dag voor opvoeding, verzorging en begeleiding van de kinderen.

Gezinshuisouders

Zit uw kind in een gezinshuis? Dan zijn de gezinshuisouders - tijdelijk - de opvoeders van uw kind. Minstens 1 gezinshuisouders is een professional met een passende opleiding, bijvoorbeeld pedagogiek.

Begeleiding ouders

Als ouder krijgt u zelf ook begeleiding. Een hulpverlener helpt u bijvoorbeeld om afstand te houden van uw kind. En goed samen te werken met de gezinshuisouders.

Vergoeding gezinshuis

Het verblijf van uw kind in een gezinshuis valt onder de Jeugdwet. Via deze wet is uw gemeente verplicht u en uw kind te helpen. Vraag uw gemeente om meer informatie over Jeugdhulp.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Gezinshuis bij opvoedingsproblemen'

Alle veelgestelde vragen