Gespecialiseerde behandeling

Wilt u actief blijven ondanks uw beperking? En nieuwe handelingen leren of voorkomen dat uw klachten erger worden? Dan is een gespecialiseerde behandeling misschien iets voor u. Een gespecialiseerde behandeling is voor mensen met een:

 • lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking
 • psychogeriatrische aandoening. Bijvoorbeeld dementie

Hulp

U krijgt de behandeling van een gedragsdeskundige, ergotherapeut, arts voor verstandelijk gehandicapten of een andere specialist. Vaak werken verschillende behandelaars samen.

 • U krijgt de behandeling persoonlijk (individueel) of in een groep.

Regelen

Hoe u de behandeling regelt, hangt af van uw leeftijd en uw beperking. 

Jongeren tot en met 18 jaar:

 • Met een lichte verstandelijke beperking: regel jeugdhulp via uw gemeente.
 • Met een ernstige verstandelijke beperking: Wlz-zorg vanuit de Wet langdurige zorg.
 • Met een zintuiglijke beperking: via uw zorgverzekeraar. De behandelaar in de instelling geeft u hiervoor een doorverwijzing.

Volwassenen:

 • Met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of dementie: via Wlz-zorg.
 • Met een zintuiglijke beperking: via uw zorgverzekeraar. De behandelaar in de instelling geeft u hiervoor een doorverwijzing. 

Heeft u - of uw kind - een indicatie voor Wlz-zorg (intensieve zorg thuis of wonen in een zorginstelling)? Dan kan gespecialiseerde behandeling onderdeel zijn van Wlz-zorg. 

Vergoeding

 • Jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen bijdrage voor gespecialiseerde behandeling.
 • Bent u volwassen? Dan betaalt u wel een eigen bijdrage. Heeft u een indicatie voor zorg vanuit de Wlz? Dan berekent het CAK  uw eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening.
 • Heeft u een zintuiglijke beperking? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk de kosten.

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Veelgestelde vragen over 'Gespecialiseerde behandeling'

Alle veelgestelde vragen