Nachtopvang voor ouderen

Kunt u 's nachts niet thuis slapen? Bijvoorbeeld omdat uw vaste verzorger er dan niet is? Of heeft u ’s nachts verzorging nodig die u thuis niet kunt krijgen? Dan kunt u misschien in een zorginstelling of verpleeghuis slapen. Dit heet nachtopvang. Bij welke instelling u nachtopvang kunt krijgen, kunt u navragen bij:

  • welzijnsorganisaties voor ouderen. U vindt het adres van zo'n organisatie in het telefoonboek of de gemeentegids.
  • Het Wmo-loket van uw gemeente.

Als een zorginstelling u 's nachts opvangt, krijgt u het volgende:

  • een logeerruimte
  • eten en drinken
  • de instelling houdt uw logeerruimte schoon en andere ruimtes die u gebruikt
  • voorzieningen zoals een hoog- of laagbed, een tillift of een een postoel

Vergoeding nachtopvang

Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft - uw indicatie - vergoedt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de nachtopvang.

Nachtopvang is een vorm van respijtzorg. Hiervoor bestaan verschillende regelingen en vergoedingen:

  • Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan betaalt u de nachtopvang mogelijk met uw pgb. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage.
  • Heeft u nog geen indicatie voor zorg? En heeft u een mantelzorger? Dan is uw gemeente vanuit de Wmo verantwoordelijk voor nachtopvang. Nachtopvang voor ouderen is een manier om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

De kosten van logeeropvang hangen af van uw indicatie voor zorg: Wmo of Wlz.

U betaalt een eigen bijdrage voor logeeropvang. Het CAK rekent de eigen bijdrage uit en stuurt u de rekening. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen