Dementiezorg

Dementie is een ziekte. Bij dementie werken uw hersenen niet meer zo goed. U heeft dan steeds meer hulp nodig. Bijvoorbeeld bij het opstaan, wassen en aankleden. U leest hieronder welke medische zorg, activiteiten en opvang mogelijk zijn bij dementie.

Medische zorg

  • U krijgt hulp van uw partner. Uw partner is dan mantelzorger; iemand die onbetaald zorg verleent.
  • U krijgt extra hulp van thuiszorg (wijkverpleging).
  • U krijgt extra hulp van een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist.

Uw huisarts - of arts ouderengeneeskunde - kan u een doorverwijzing geven voor extra hulp.

Opvang en activiteiten overdag

  • Dagbesteding: Dagbesteding helpt tegen verveling. En het voorkomt dat uw mantelzorger het te druk heeft. Bezoek bijvoorbeeld eens een ontmoetingscentrum. Of een zorgboerderij bij u in de buurt. 
  • Gespecialiseerde dagbesteding: Soms is gespecialiseerde dagbehandeling geschikt. Veel verpleeghuizen bieden gespecialiseerde dagbehandeling. 
  • Vervangende zorg: Gaat uw mantelzorger op vakantie? Of heeft hij of zij een tijdje rust nodig? Dan kunt u misschien respijtzorg (vervangende zorg) regelen. Bij respijtzorg neemt iemand anders tijdelijk de zorg van uw mantelzorger over.

Ondersteuning casemanager

Een casemanager dementie helpt mensen met dementie die thuis wonen. Hij ondersteunt ook hun partner. Vaak is de casemanager een verpleegkundige die veel weet van dementie en mantelzorg.

Zorg weigeren

Misschien bent u het niet eens met de zorg die u krijgt van uw mantelzorger of thuiszorg. Bijvoorbeeld omdat uw familie vindt dat u beter in een verpleeghuis kunt wonen. U bepaalt zelf welke zorg u wel en niet wilt.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties