Casemanager dementie

Heeft u - of uw partner - dementie? Dan kan een 'casemanager dementie' u helpen. De casemanager is vaak een verpleegkundige met kennis van dementie en mantelzorg.

  • Uw huisarts biedt u een casemanager als bij u alzheimer of dementie is vastgesteld.
  • In sommige regio’s krijgt u een casemanager bij een vermoeden van dementie.
  • De casemanager helpt ook uw mantelzorger.

Hulp

Een casemanager:

  • geeft advies, informatie en ondersteuning
  • stelt vast wat u en uw mantelzorger nodig hebben aan zorg. En geeft ook begeleiding
  • bemiddelt bij hulpverlening en zorgverlening
  • Komt op voor de belangen van u en uw mantelzorger

Zorgplan

De casemanager maakt samen met uw huisarts een zorgplan. In het zorgplan staan uw wensen voor zorg en begeleiding. 

Regelen

U regelt een casemanager via de wijkverpleging. Uw zorgverzekeraar vergoedt uw kosten voor wijkverpleging. U betaalt geen eigen risico.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen