Families first

Heeft uw gezin ernstige problemen met opvoeden? Dan kunt u misschien terecht bij 'Families First'. Deze organisatie biedt hulp aan een gezin. Met als doel: uw gezin bij elkaar houden en uithuisplaatsing van uw kind(eren) voorkomen.

Hulp van Families First is bedoeld voor gezinnen waarbij:

  • De problemen zo groot zijn dat een kind eigenlijk uit huis geplaatst moet worden.
  • De ouders mee willen werken aan Families First.
  • Het kind veilig thuis kan blijven wonen.

Voor gezinnen met een kind met een licht verstandelijke beperking is er Families First LVG.

Hulp

  • U maakt samen met uw gezin en de hulpverlener van Families First afspraken. Bijvoorbeeld beter communiceren met uw kind. Of minder snel boos worden.
  • De hulpverlener geeft advies en tips. En hij of zij leert u hoe u met uw kind kunt omgaan.
  • U krijgt ook hulp bij praktische zaken, als u dat wilt. Bijvoorbeeld hulp bij uw administratie. Of bij het regelen van het huishouden.

De hulpverlener komt bij u thuis en is 24 uur per dag bereikbaar.

Regelen

 

 

 

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Families first'

Alle veelgestelde vragen