Bijstand

Heeft u een laag inkomen? Dan krijgt u misschien bijstand van uw gemeente. Bijstand is een uitkering voor mensen die - een tijdje - niet genoeg geld hebben om van te leven.

U krijgt misschien bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u woont in Nederland
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft niet genoeg inkomen of spaargeld of vermogen om van te leven
  • u kunt geen andere uitkering krijgen
  • u zit niet in de gevangenis
  • u doet mee aan activiteiten om werk te vinden

Mogelijk vraagt de gemeente u om iets terug te doen: een tegenprestatie. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

Speciale regelingen

Solliciteren verplicht

  • Krijgt u bijstand? Dan moet u weer zo snel mogelijk werk vinden. U bent daarom verplicht om te solliciteren.
  • De gemeente kan u helpen met het vinden van werk. Bijvoorbeeld met een sollicitatiecursus, opleiding of taalcursus.

Soms geldt de sollicitatieplicht niet. Bijvoorbeeld als u iemand met een ziekte of handicap verzorgt. Of als u niet kunt werken vanwege een beperking.

Bijstand aanvragen

  • U vraagt een bijstandsuitkering aan met uw DigiD op Werk.nl.
  • U krijgt een lagere bijstandsuitkering als u uw woonkosten deelt met huisgenoten van 21 jaar of ouder. Dit heet de kostendelersnorm.

Meer weten?

 

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Veelgestelde vragen over 'Bijstand'

Alle veelgestelde vragen