Woonservicegebied of woonzorgzone

Een woonzorgzone is een buurt, wijk of dorp waar u woont en makkelijk zorg en ondersteuning regelt. U kunt er ook 24-uurszorg regelen.

Een woonzorgzone heet ook wel:

 • een woonservicegebied
 • aanleunen op afstand
 • servicezone
 • zorgbuurt

Kenmerken woonzorgzone

 • Een woonzorgzone is een gewone wijk, buurt of dorp. Er is extra aandacht voor welzijn en zorg.
 • Iedereen kan er wonen. Het maakt niet uit of u zorg nodig heeft of niet.
 • U kunt er dag en nacht zorg krijgen. Voor de zorg is mogelijk een indicatie nodig.
 • De woonomgeving is goed bereikbaar en veilig. Er zijn voetpaden, goed verlichte buitenruimten en voldoende banken buiten.
 • Er zijn goede voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking. Bijvoorbeeld een huisarts, winkels en een bank. Er zijn ook buurtactiviteiten en culturele voorzieningen, zoals dans en theater.
 • Alles is goed bereikbaar: lopend of met het openbaar vervoer.
 • U kunt een woning aanpassen voor iemand met een beperking.

Servicepunt

 • Bij de woningen hoort vaak een centraal huis, een zorgsteunpunt of servicepunt.
 • Daar vindt u bijvoorbeeld een huisarts, een apotheek, een organisatie voor thuiszorg en een fysiotherapeut.
 • Er is een huismeester die klussen voor u kan doen.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties