Groepswonen voor ouderen

Wilt u als oudere zelfstandig wonen? Maar wel met andere mensen activiteiten doen? Dan past een woongemeenschap misschien goed bij u. Een woongemeenschap heet ook wel groepswonen.

  • In een woongemeenschap heeft u meestal een zelfstandige woonruimte.
  • U moet zelfstandig kunnen wonen (misschien met hulp en aanpassingen).
  • Er zijn gemeenschappelijke ruimten. 
  • De woongroep bepaalt zelf hoe bewoners wonen en leven. Ze kiezen ook zelf nieuwe bewoners.

Meer weten?

 

Betrouwbare informatie

Deze informatie komt uit Regelhulp, een betrouwbare informatiebron van de overheid.

Meer weten?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen