RCO de Hoofdzaak Noord-Holland - Zelfregiecentrum Texel

De hoofdzaak is een Regionale Cliënten Organisatie door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

RCO de Hoofdzaak is gespecialiseerd in het opleiden en inzetten van ervaringsdeskundige voor ondersteuning bij herstel en participatie, empowerment en belangenbehartiging.

Elke dinsdag van 9.15 uur - 12.30 uur is het Zelfregiecentrum Texel open. Kom gezellig een kopje koffie drinken met ervaringsdeskundige. Er is informatie over de cursus Mental Health First Aid (eerste hulp bij psychische problemen) op Texel. Tevens kunnen het versterken van het sociaal netwerk, verslavingsproblematiek, eetstoornissen, stress en burnout aan bod komen. En we helpen desgewenst met het opstellen van een crisiskaart/herstelkaart. Deelname en koffie en thee zijn gratis. Meld je aan of vraag informatie bij Eric van Hoof: e.v.hoof@rcodehoofdzaak.org  

Openingstijden

Elke dinsdag: 9.15-12.30 uur (open inloop)  

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties