Preventie alcohol & drugs

Party

Texel is een unieke leefomgeving voor jongeren met leuke kanten die we vooral moeten koesteren. Maar er zijn ook risicovolle kanten, waarbij met name te denken valt aan het gebruik van alcohol en drugs. Vandaar dat de gemeente sinds enkele jaren met alle betrokken partijen probeert hierin een kanteling te veroorzaken. Er is op Texel een gedeelde visie en enthousiasme om samen met ouders en jongeren resultaat te boeken.

Partners

Informatie

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties