Pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 onderdelen: de AOW, het pensioen via de werkgever en de pensioenvoorzieningen die iemand zelf (extra) regelt.

AOW

Als u in Nederland woont of werkt, heeft u recht op AOW als u met pensioen gaat.

De AOW is een verzekering. U kunt de AOW dan ook aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Als het goed is, krijgt u hierover vanzelf een brief van de gemeente, ongeveer een half jaar voordat u met pensioen mag gaan. De hoogte van de AOW-uitkering is afgeleid van het minimumloon. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanvullend pensioen

De meeste mensen kunnen gebruik maken van een aanvullend pensioen als ze gestopt zijn met werken.

Het aanvullend pensioen is opgebouwd uit de pensioenpremies die de werkgever heeft afgedragen aan een pensioenfonds. Of het geld komt beschikbaar uit een speciale pensioenverzekering die de werkgever heeft afgesloten.

U kunt ook zelf aanvullend pensioen opbouwen via een bank of verzekeraar. Als extraatje voor later, of omdat u geen pensioen opbouwt via uw werkgever. U kunt ook extra sparen, beleggen of uw hypotheek versneld aflossen.

Op wijzeringeldzaken.nl leest u meer over pensioen en AOW.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties