Overlast

Heeft u last van blaffende honden of zwerfafval? Of wilt u een losse stoeptegel of kapotte straatlantaarn melden? In uw woonomgeving kunt u te maken krijgen met overlast.

Overlast van de buren

Heeft u overlast van iets wat uw buren doen? Probeer dan eerst met de buurtbewoners te praten die de overlast veroorzaken. Doe dat het liefst op een rustig moment en ook op een rustige manier. Luister naar het verhaal van de ander en probeer begrip te tonen. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing waar u beiden achter staat. Tips om problemen met uw buren op te lossen. Komt u er samen niet uit, en loopt de burenruzie uit de hand? Neem dan contact op met de politie.

Zwerfafval

Zwerfafval is afval dat is achtergelaten op plaatsen waar het niet hoort. Zwerfvuil kunt u melden bij de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat het opgeruimd wordt. Hier gaat dan misschien wel wat tijd overheen.
U kunt ook zelf bijdragen aan een schone leefomgeving. Bijvoorbeeld door elke dag een stukje afval op te ruimen. Samen met anderen kunt u als buurtactiviteit een grote opruimactie houden.

Meldingen

Werkt er iets niet of is er iets kapot in uw straat of buurt? Heeft u ergens overlast van? Dan kunt u dit online melden bij de gemeente.

Directe overlast?

Heeft u ergens direct overlast van, gebeurt het 's nachts of ontstaat er een bedreigende situatie? Dan kunt u de politie bellen.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties