Ongeneeslijk ziek

Als u ongeneeslijk ziek bent, komt er veel op u af. Na de eerste schrik, moeten u en uw omgeving leren omgaan met het besef dat u niet meer beter wordt.

Palliatieve zorg is erop gericht dat u zich zo goed mogelijk voelt, lichamelijk en geestelijk. Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg en staat in het teken van het zo goed mogelijk afscheid nemen van het leven.

Wat kunt u zelf doen?

De onzekerheid en de angst die de ziekte met zich meebrengt, zijn niet te voorkomen. U kunt wel proberen om meer grip te krijgen op uw situatie. Geef op tijd aan wat u belangrijk vindt, wat u wilt en wat u niet wilt.

Ondersteuning op Texel

Een greep uit het aanbod op Texel:

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties