Onderwijs

Een goede start op school is van groot belang. In de meeste Texelse dorpen is een basisschool en een peutergroep als voorbereiding op deze basisschool. Het voortgezet onderwijs is in Den Burg.

Voorschool

Basisschool

Voortgezet Onderwijs

Op Scholen in kaart presenteren de scholen zichzelf en kunnen ze vergeleken worden.

Meer aanbod

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties