Ondersteuning voor Texelse gezinnen

Het ‘Maat op maat’ project van Texels Welzijn bestaat sinds 2015. Het is opgezet om gezinnen waar het eventjes niet gaat, (tijdelijk) te ondersteunen door vrijwilligers uit de buurt. Het gaat om een extra steuntje in de rug. Dat kan op verschillende gebieden.

Zo is er bijvoorbeeld een groep vrijwilligers die ingezet kan worden om gezinnen die net op Texel zijn, wegwijs te maken op het eiland. Een maatje kan ook nodig zijn, omdat er geen sociaal netwerk is, of omdat een gezin een moeilijke tijd doormaakt door bijvoorbeeld ziekte of scheiding. Soms kan een jonge moeder, of een alleenstaande ouder met puberende kinderen, best wat ‘raad en daad’ gebruiken van een ervaringsdeskundige. De ondersteuning is steeds maatwerk op vrijwillige basis. Samen maken we het verschil. Vanaf mei 2019 wordt dit project voortgezet door de vrijwilligers onder de naam 'Texelgezinnen'.

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Wilt u zelf vrijwilliger worden? Neem contact op met de coördinatoren van Texelgezinnen Cintha Stiekema tel. 06-30328467 of Bianca Polderman e-mail: texelgezinnen@gmail.com.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties