Ondersteuning voor Texelse gezinnen

Texelse gezinnen

Texelgezinnen is er voor alle gezinnen met kinderen (0-23 jaar) die, om wat voor reden dan ook, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld gezinnen die door hun minimale inkomen in een sociaal isolement leven, vluchtelingen met een status, alleenstaande ouders, ouders die zelf geen netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen voor hun kinderen, ouders met psychische of fysieke problemen en tieners die even een ‘time-out’ kunnen gebruiken. Onze aanpak maakt gezinnen zelfredzamer. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Van een luisterend oor, een dagdeel leuke dingen doen of boeken uitlenen, zoals Prikkelstorm.

Sommige mensen hebben ruimte in hun hart en huis over. Zij kunnen, door op vrijwillige basis iets voor een kind in de buurt te betekenen, een soort bonus vader/moeder/opa/oma/broer/zus zijn. 

De 43 ervaringsdeskundige steungezinnen van Texelgezinnen staan naast de gezinnen en ondersteunen ze tijdelijk daar waar nodig, totdat ze het zelf weer kunnen. De gezinnen houden zelf de regie. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. 

It takes a city to raise a child.

We hebben een gezamenlijke opdracht. Texelgezinnen stimuleert het welbevinden van de Texelse jeugd. Er is zoveel kennis, ervaring en bekommernis op het eiland. De lijntjes zijn kort. Met Texelgezinnencafé’s voor professionals en aparte thema-avonden voor gelijkgestemde ouders en verzorgers, zoals de informatieve kroegentocht of kinderen met pittig gedrag, willen we de krachten bundelen. Niet denken, maar doen. Tips zijn welkom. 

Texelgezinnen blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien. Vandaar dat de initiatiefnemers en coördinatoren Bianca Polderman en Cintha Stiekema er heel trots op zijn dat het project nu doorgegroeid is naar een eigen stichting met een ANBI-status. En gelukkig verandert dit niets in de fijne samenwerking met het team van Young4Ever.

Het minimaal driejarige project wordt gesteund door de het Texelfonds, Caritas, Stichting Samen Eén, Gollardsfonds, coöperatiefonds Rabobank, Gemeente Texel, Kansfonds, Oranjefonds .en particuliere giften. Zie voor verder informatie: www.texelgezinnen.nl

Niemand hoeft het alleen te doen. Samen maken we het verschil!

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties