Mantelzorg - Tijd voor uzelf nodig?

Het zorgen voor een naaste kan veel voldoening geven, maar soms ook zwaar zijn. Soms heeft u als mantelzorger tijd nodig om weer bij te komen. Dan is het prettig als de zorg tijdelijk wordt overgenomen door beroepskrachten of vrijwilligers. Dit wordt ook wel respijt of respijtzorg genoemd.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de zorg tijdelijk uit handen te geven, zoals:

  • Dagverzorging
  • Dagbehandeling
  • Hulp van vrijwilligers
  • Tijdelijk verblijf
  • vakantiemogelijkheden

Informeer van te voren bij het Sociaal team of u een indicatie nodig heeft en of u voor deze vormen van respijtzorg moet betalen of dat u voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking komt.

Texels Welzijn kan u helpen met praktische hulp.

Hulp voor kortere tijd

Eenmalig, tijdelijk en periodieke opvang. Zodat u zelf bijvoorbeeld 's avonds naar uw koor kunt.

Hulp voor langere tijd

Opvang voor een aangesloten periode. Bijvoorbeeld voor een vakantie of als u zelf moet worden opgenomen in het ziekenhuis.

Samen weg

Samen weg met degene voor wie u zorgt, waarbij de zorg van u wordt overgenomen. Bijvoorbeeld voor een vakantie met uw partner.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties