Lotgenotencontact

Ervaringen uitwisselen met mensen die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben is waardevol. Je vindt steun bij elkaar en je kunt elkaar helpen met praktische tips.

Aanbod op Texel en omgeving

Op Texel zijn er initiatieven om elkaar te ontmoeten, specifiek voor jongeren, maar ook voor ouders en voor betrokkenen bij dementie. Tevens is er een zelfregiecentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Digitale mogelijkheden

Ook via het internet kun je in contact komen met gelijkgestemden en lotgenoten:

 • All of me is een plek waar jonge mensen met een chronische aandoening elkaar kunnen vinden.
 • Kanker.nl waar je mensen ontmoet met wie je ervaringen kunt delen.
 • Borstkanker.nl voor iedereen die te maken heeft met borstkanker.
 • Longkankernederland.nl met informatie over het ontmoeten van lotgenoten.
 • Hartpatienten.nl/forum is een plek waar hartpatiënten en hun families zorgen, leed, steun, tips en positiviteit met elkaar delen.
  • Slachtofferhulp voor steun van mensen die ook een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.
  • Downcontact is voor iedereen vanaf 18 jaar met het Downsyndroom.
  • Durfjijmetmij is een ontmoetingssite voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek.

   

  Hulp op Texel

  Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

  Organisaties