Logopedie

Logopedie richt zich op alle problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Wat doet de logopedist?

Een logopedist helpt bij allerlei problemen met uw stem, spraak en taal. Maar ook problemen met zuigen, slikken en kauwen vallen onder het werkgebied van de logopedist. Tenslotte behandelt de logopedist ook mensen die moeite hebben met horen. Spreken en luisteren horen bij elkaar.

De problemen waarmee u terecht kunt bij de logopedist zijn dus heel uiteenlopend.

De logopedist maakt een behandelplan en geeft u adviezen en voorlichting. Vaak krijgt u oefeningen mee naar huis. De logopedist probeert daarom ook gezinsleden bij de behandeling te betrekken.

Vergoeding

Heeft u een verwijzing voor logopedie van een arts, dan worden de kosten vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt eigen risico.

Vraag wel na of de logopedist een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Anders bestaat de kans dat u een gedeelte van de behandeling zelf moet betalen.

Verzekeraars vergoeden géén logopedie bij dyslexie en taalproblemen die worden veroorzaakt door anderstaligheid of door het spreken van een dialect.

Vergoeding dyslexie

Een logopedische behandeling bij dyslexie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Dyslexiebehandeling voor kinderen onder de 18 wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Het valt daarmee onder de jeugdhulp, die wordt betaald door de gemeente.

Verwijzing

U kunt ook zonder verwijzing terecht bij de logopedist.

Aanbod op Texel

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties