Laaggeletterdheid

Mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen zijn laaggeletterd. Ze kunnen wel lezen en schrijven maar beheersen de taal onvoldoende. Dit zorgt voor problemen in het dagelijks leven.

Gevolgen

Schaamte, onbegrip en afhankelijk zijn van anderen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan en je hebt minder grip op je financiën en gezondheid.

Wat kun je doen?

Heb je zelf moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden? Of met computeren? Je zult merken dat je niet alleen bent.

Heb je in je werk te maken met laaggeletterden?

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties