Koersbal

Koersbal lijkt enigszins op Jeu de Boules, maar er zijn verschillen. Zo mag er alleen worden gerold, niet gegooid. De speciale ballen hebben een zwaartepunt dat niet in het midden ligt, waardoor ze niet rechtuit rollen. Het van oorsprong uit Australië stammende spel wordt ook op Texel beoefend.

Vereniging:
Koersbalclub Texelkoers
Jan Reijstraat 4
1791 GZ DEN BURG

Locatie:
Koersbal wordt in diverse dorpshuizen op Texel gespeeld.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen