Klimmen

Wie van klimmen houdt kan op Texel tegen betaling terecht bij een speciaal klimpark op vakantiecentrum De Krim. Dit is ook voor mensen die niet op De Krim verblijven.

Aanbieder:
Klimmen EnZo

Locatie:
Vakantiepark De Krim

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen