Kindpakket

Heeft u een laag inkomen en wilt u dat uw kind toch mee kan doen met allerlei sport- of cultuuractiviteiten? Vraag dan een kindpakket aan.
Via het kindpakket kunt u ook een vergoeding aanvragen voor zwemlessen, huiswerkbegeleiding, onderwijsondersteuning of een bijdrage voor een laptop.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties