Kinderopvang

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind? Uw kind kan naar een kinderdagverblijf, peuteropvang of gastouder.

  • Een kinderdagverblijf (of crèche) biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor kinderen met een taalachterstand is voorschoolse of vroegschoolse educatie (vve) mogelijk. Voor kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen is er het medisch kinderdagverblijf (MKD).
  • Een peuteropvang biedt opvang voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Uw kind kan hier terecht voor een dagdeel, bijvoorbeeld een ochtend of een middag. Uw kind bereidt zich op een speelse manier voor op de basisschool.
  • Een gastouder biedt opvang voor kinderen van alle leeftijden. Hoe lang uw kind terecht kan, verschilt per gastouder. Uw kind wordt in het huis van de gastouder opgevangen of bij u thuis. Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen.

Kijk in het Landelijk Register Kinderopvang voor een kinderopvang bij u in de buurt. Het Sociaal Team kan u informeren over voorschoolse educatie en het medisch kinderdagverblijf.

Vergoeding

In bepaalde gevallen betaalt de overheid mee aan de opvang van kinderen. Dit heet kinderopvangtoeslag. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u werkt, studeert of een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt.

In sommige gevallen betaalt de gemeente mee aan de kosten van de kinderopvang. U moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  • U heeft een bijstandsuitkering naast uw werk of u volgt een traject om werk te vinden.
  • Of u heeft een beperking waardoor kinderopvang noodzakelijk is.
  • Of uw kind heeft kinderopvang nodig omdat dit noodzakelijk is voor een goede en gezonde ontwikkeling.

Voldoet u aan een van deze voorwaarden? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage voor de kinderopvang. Neem dan contact op met het Sociaal Team Texel.

Let op: u komt alleen in aanmerking voor de vergoedingen als de kinderopvang geregistreerd staat bij het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties