Kerken en Religieuze & Levensbeschouwelijke organisaties

De kerken op Texel hebben een lange geschiedenis. Daardoor zijn de kerkgebouwen van grote cultuurhistorische waarde. Ze bepalen het beeld van een dorp en zijn vaak de dragers van herinneringen aan belangrijke levensmomenten.

In de kerken is ruimte voor ontmoetingen en culturele activiteiten.  

Raad van Kerken op Texel

Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
Protestante Gemeente van De Waal, De Koog en Den Hoorn

Rooms-katholieke kerk Nederland
Rooms Katholieke parochie Texel

Protestantse Waddengemeente Texel

Protestantse gemeente Den Burg

 

Religieuze & Levensbschouwelijke organisaties
Bahá'i-geloof
Baptistengemeente Texel
Doopsgezinde Broederkring
Doopsgezinde gemeente Texel
Gereformeerde gemeente Oosterend
Jehovah's getuigen Texel
Humanistisch verbond, afd. Texel

  Raad voor Zomerwerk van de gezamenlijke Texelse Kerken
  Toeristenpastoraat: Schoolstraat 11, 1794 AS Oosterend

     

    Hulp op Texel

    Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

    Organisaties

    Landelijke regelingen