Jeu de Boules

Het eiland telt meerdere jeu de boules banen. Hierop wordt in verenigingsverband gespeeld. Ook zijn deze toegankelijk voor buitenstaanders.

Vereniging

Locaties

 

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen