Het gescheiden kind

In Nederland gaan jaarlijks zo'n 39% stellen scheiden. Iets meer dan de helft van die stellen heeft 1 of meerdere kinderen. Daarnaast stranden er nog heel veel relaties van stellen die niet getrouwd zijn maar wel kinderen hebben. In de praktijk komt het er op neer dat jaarlijks zo'n 53.000 kinderen te maken krijgen met een breuk tussen hun ouders. (Bron: Centraal Bureau voor Statistiek)

Geen zielepootjes

We hebben de neiging om ieder kind van gescheiden ouders enorm zielig te vinden. Dat is niet persé nodig. Er zijn veel kinderen wiens leven aanzienlijk beter wordt wanneer de ouders besluiten uit een slechte relatie te stappen en alleen, maar gelukkiger, verder te gaan. Dat wil niet zeggen dat het voor die kinderen geen traumatische ervaring is, maar dat ze hier met de juiste begeleiding vanuit beide ouders goed mee om kunnen gaan.

Ruzie

Helaas zijn er ook veel gevallen waarbij de ouders het een stuk moeilijker vinden om de overgang na een scheiding vreedzaam te laten verlopen. Als er sprake is van ruzie tussen de ouders dan kunnen de gemoederen nog wel eens hoog oplopen en het belang van het kind wordt dan wel eens vergeten. Het is voor een ouder soms erg moeilijk om de eigen boze gevoelens voor de ex-partner, los te zien van de gevoelens van hun kind voor vader of moeder. Zeker wanneer het gevoel bestaat dat de ex-partner niet goed (genoeg) voor het kind zorgt, hebben ouders de neiging ervan uit te gaan dat het kind dat zelf ook zo ziet.

Gun je kind twee ouders

Elk kind heeft in principe recht op een relatie met beide ouders, mits dit het kind niet op enige wijze beschadigd. En alleen een deskundige kan dat bepalen. Op het moment dat jij en je partner uit elkaar gaan moet je dus gaan zoeken naar een manier waarop de kinderen met jullie beiden kan blijven omgaan, ook al zou je dat zelf misschien liever niet willen. Pas als er aantoonbaar signalen zijn dat de andere ouder het kind verwaarloosd of mishandeld, kun je melding maken bij een hulpverlenende instantie zoals de GGD of bij ons.

Wil je advies of hulp bij het begeleiden van je kind in het omgaan met deze moeilijke periode, ook dan kun je contact met ons opnemen.

De invloed van de omgeving

De verantwoordelijkheid om een kind te helpen omgaan met een scheiding ligt overigens ook gedeeltelijk bij de omgeving. Het gedrag van grootouders, buren of vrienden van vader of moeder kunnen ook impact hebben op een kind. Blijf neutraal en spreek geen kwaad over een van beide ouders. Ga het kind niet uithoren over de scheiding maar laat alleen weten dat je er bent als het kind eens behoefte heeft om er met iemand over te praten. Je hoeft een kind na de scheiding ook niet als zielig slachtoffer te behandelen.

Als je het gevoel hebt dat het kind problemen ondervindt van de scheiding en dat de ouders hier niet goed mee om kunnen gaan of je vermoedt dat de ouder het kind verwaarloosd of mishandeld, dan kun je contact opnemen met ons of een andere hulpverleningsinstantie. Dat kan desgewenst ook anoniem.

Hulp op Texel

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties